Voor advies over Engels recht hoeft u niet naar Engeland!
In de praktijk blijkt telkens weer dat kennis van zowel Nederlands als Engels recht een toegevoegde waarde heeft wanneer u over de grens zaken doet.
Joost Maassen adviseert Nederlandse ondernemers over beide rechtsstelsels. Hij mag dit doen omdat hij zowel Nederlands advocaat als solicitor of England & Wales is (SRA nummer 614448).

U kunt bij ons terecht voor:
Een eerste advies over uw rechtspositie, de haalbaarheid van uw zaak en vervolgstappen.
Het opstellen en beoordelen van contracten naar Engels of Nederlands recht bij grensoverschrijdende transacties, bijvoorbeeld bij distributie en agentuur.
Wij werken graag samen met uw bestaande (juridische) adviseur(s).

Internationale contracten
Verkoop en levering van goederen en diensten
Weens koopverdrag
Incoterms
E-commerce, webshops e.d.
Agentuur, distributie, franchise en licentieovereenkomsten
LOI (Letter of intent) en andere voorlopige overeenkomsten
Algemene voorwaarden
Vertrouwelijkheid en data protectie (AVG)
(Semi) zekerheden, zoals eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Vennootschapsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, overnames en joint ventures

Internationaal privaatrecht
Toepasselijk recht
Bevoegde rechter
Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis
Internationale arbitrage
EU-recht

Brexit
Advies over Brexit en hoe uw bedrijf daartegen te beschermen