• Engels recht advocaat, Nederlands solicitor, Joost Maassen
    MAASSEN LAW
    Advocaat Nederlands recht en
    Solicitor of England and Wales

Nederlands advocaat & solicitor of England and Wales

Juridisch advies, vertegenwoordiging en het opstellen van contracten naar Nederlands en Engels recht bij grensoverschrijdende transacties en problemen. Cliënten: bedrijven en hun (juridische) adviseurs.

Handelscontracten
Verkoop en levering van goederen en diensten
Agentuur, distributie en franchise
Voorovereenkomsten
Algemene voorwaarden
Mededinging
Vertrouwelijkheid en data protectie (AVG)

Insolventie
Eigendoms- en zekerheidsrechten (bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud en pandrechten)
Benadeling van schuldeisers (actio pauliana)
Onderhandelingen met de Engelse bewindvoerder of curator

Vennootschapsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, overnames en joint ventures

Internationaal privaatrecht
Toepasselijk recht
Bevoegde rechter
Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis
Internationale arbitrage
EU-recht

Brexit
Advies over Brexit en hoe uw bedrijf daartegen te beschermen

Agentuur onder Engels recht: Kansen en risico’s voor de Nederlandse principaal

Een Nederlandse principaal, die met een Engelse handelsagent volgens Engels recht een agentuurovereenkomst aangaat, moet rekening houden met zowel kansen als risico’s. Dit komt omdat Nederland en Engeland de EU Agentuur Richtlijn 86/653 anders hebben geïmplementeerd. Reikwijdte Nederland heeft de EU Richtlijn omgezet in artikelen 7:428-445 BW. Deze zijn van toepassing op zowel de handel in goederen als op de levering van diensten (met uitzondering van overeenkomsten die onder de Wet financieel toezicht vallen). Engeland heeft de EU Richtlijn geïmplementeerd … Lees Meer