• Engels recht advocaat, Nederlands solicitor, Joost Maassen
    MAASSEN LAW
    Advocaat Nederlands recht en
    Solicitor of England and Wales

Nederlands advocaat & solicitor of England and Wales

Juridisch advies, vertegenwoordiging en het opstellen van contracten naar Nederlands en Engels recht bij grensoverschrijdende transacties en problemen. Cliënten: bedrijven en hun (juridische) adviseurs.

Handelscontracten
Verkoop en levering van goederen en diensten
Agentuur, distributie en franchise
Voorovereenkomsten
Algemene voorwaarden
Mededinging
Vertrouwelijkheid en data protectie (AVG)

Insolventie
Eigendoms- en zekerheidsrechten (bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud en pandrechten)
Benadeling van schuldeisers (actio pauliana)
Onderhandelingen met de Engelse bewindvoerder of curator

Vennootschapsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, overnames en joint ventures

Internationaal privaatrecht
Toepasselijk recht
Bevoegde rechter
Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis
Internationale arbitrage
EU-recht

Brexit
Advies over Brexit en hoe uw bedrijf daartegen te beschermen

Betalen! Vorderingen incasseren binnen de EU

Joost Maassen over het incasseren van vorderingen binnen de EU in het Evofenedex magazine voor Internationaal ondernemen Globe – maart 2019. Zakendoen over de grens betekent helaas ook soms dat een klant niet wil betalen. Hoe kan een ondernemer toch aan zijn geld komen als de schuldenaar en zijn vermogen zich in een ander EU-land bevinden?