Enforcing your commercial claim in England & Wales

This article explains how a Dutch creditor can enforce a commercial claim where the debtor and assets are located in England & Wales. It also deals with relevant issues of Brexit. 1. Jurisdiction for main proceedings Usually, the first step is to obtain a court decision for your claim. Consequently, you will need to establish which national court has jurisdiction to handle your case. The United Kingdom (UK) and The Netherlands are both parties to the Recast Brussels I Regulation … Lees Meer

Agentuur onder Engels recht: Kansen en risico’s voor de Nederlandse principaal

Een Nederlandse principaal, die met een Engelse handelsagent volgens Engels recht een agentuurovereenkomst aangaat, moet rekening houden met zowel kansen als risico’s. Dit komt omdat Nederland en Engeland de EU Agentuur Richtlijn 86/653 anders hebben geïmplementeerd. Reikwijdte Nederland heeft de EU Richtlijn omgezet in artikelen 7:428-445 BW. Deze zijn van toepassing op zowel de handel in goederen als op de levering van diensten (met uitzondering van overeenkomsten die onder de Wet financieel toezicht vallen). Engeland heeft de EU Richtlijn geïmplementeerd … Lees Meer

Brexit en contracten: Stel de juridische voorbereiding niet uit!

Joost Maassen over Brexit in Evo fenedex magazine voor internationaal ondernemen Globe – maart 2018. Op 29 maart 2017 gaf het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel kennis de Europese Unie (EU) te willen verlaten. Ingevolge artikel 50 van het EU Verdrag zal dit uiterlijk op 29 maart 2019 gebeuren, tenzij het vertrek met medewerking van alle lidstaten wordt uitgesteld of herroepen.

“Ik zag een markt voor het aanbieden van inhoudelijk juridisch advies over Engels recht vanuit een Nederlandse én Engelse achtergrond.”

Door: Seval Önder voor het Gelders Balie Bulletin – september 2017. In deze rubriek vertellen advocaten uit de Gelderse Balie over hun bijzondere praktijk. Voor deze aflevering heb ik mr. D.J. (Joost) Maassen van Maassen Law in Arnhem geïnterviewd die begin dit jaar is toegelaten tot de Engelse Balie als solicitor of England and Wales.

An advocaat is not a solicitor

Dutch regulated lawyers (advocaten) sometimes refer to themselves in English as solicitors. This is technically incorrect, because the responsibilities allocated to each branch of the legal profession in The Netherlands and England and Wales are different. In The Netherlands we distinguish “advocaten” from “notarissen”. An advocaat is a regulated legal adviser and authorised to represent clients in the lower and higher courts. An advocaat must act in the interest of his client. Notarissen are also regulated legal advisers, but they … Lees Meer