• Engels recht advocaat, Nederlands solicitor, Joost Maassen
  MAASSEN LAW
  Advocaat Nederlands recht en
  Solicitor of England and Wales
 • Engels recht advocaat, Nederlands solicitor, Joost Maassen
  MAASSEN LAW
  Advocaat Nederlands recht en
  Solicitor of England and Wales

Nederlands advocaat & solicitor of England and Wales

Voor advies over Engels recht hoeft u niet naar Engeland!
In de praktijk blijkt telkens weer dat kennis van zowel Nederlands als Engels recht een toegevoegde waarde heeft wanneer u over de grens zaken doet.
Joost Maassen adviseert Nederlandse ondernemers over beide rechtsstelsels. Hij mag dit doen omdat hij zowel Nederlands advocaat als solicitor of England & Wales is (SRA nummer 614448).
U kunt bij ons terecht voor:
Een eerste advies over uw rechtspositie, de haalbaarheid van uw zaak en vervolgstappen.
Het opstellen van contracten naar Engels of Nederlands recht bij grensoverschrijdende transacties, bijvoorbeeld distributie en agentuur.
Wij werken graag samen met uw bestaande (juridische) adviseur(s).

B2B en B2C contracten
Verkoop en levering van goederen en diensten
E-commerce, webshops e.d.
Agentuur, distributie, franchise en licentie
LOI (Letter of intent) en andere voorlopige overeenkomsten
Algemene voorwaarden
Mededinging
Vertrouwelijkheid en data protectie (AVG)

Insolventie
Eigendoms- en zekerheidsrechten (bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud en pandrechten)
Benadeling van schuldeisers, actio pauliana
Onderhandelingen met de Engelse bewindvoerder of curator

Vennootschapsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, overnames en joint ventures

Internationaal privaatrecht
Toepasselijk recht
Bevoegde rechter
Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis
Internationale arbitrage
EU-recht

Brexit
Advies over Brexit en hoe uw bedrijf daartegen te beschermen